Chính sách bán hàng Xuân Mai Complex

Chính sách bán hàng Xuân Mai Complex FGH Trang 1

Chính sách bán hàng Xuân Mai Complex FGH Trang 2

Bảng cập nhật tình trạng bán hàng chung cư Xuân Mai Complex hết 06/02/2018

Màu xanh là đã bán, trắng là còn hàng

Bảng tình trạng hàng hóa

Bảng giá 3 tòa FGH đợt 1 cập nhật hết ngày 26/01/2018

Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT chưa bao gồm các chiết khấu khác

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 1

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 2

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 3

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 4

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 5

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 6

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 7

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 8

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 9

Bảng giá Xuân Mai Complex Trang 10